DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Arkiv

Publisert: 19.04.2008.  Oppdatert: 24.10.2017.

Landbrukets brannvernkomité har tidligere utarbeidet en rekke anbefalinger, som er lagt til arkiv. Disse kan fortsatt lastes ned i PDF-format fra denne siden, men er ikke oppdatert.

Nr. 02-02-04: Sikring av driftsbygninger i landbruket
Dette heftet er tenkt å være en rettleder og veileder for deg som bonde og byggherre. Den tar for seg litt om generelle holdninger og ansvar, litt om sammenhengene og litt om hvor du kan finne spesialkompetanse på ulike utfordringer mht bygg i landbruket. Det er også et mål å sette fokus på brannrisiko og branntrygging, men samtidig peke på sammenhengene i HMS-arbeidet under og etter byggeperioden.
Last ned heftet i PDF-format (421 kB) UTGÅTT

Nr. 04-01-06: Brannetterforskning i landbruksbygg
Landbrukets brannvernkomite har laget en veiledning med anbefalinger om hvordan brannetterforskning kan gjennomføres for å oppnå best mulig resultat.
Last ned heftet i PDF-format (84 kB) UTGÅTT

Nr. 05-01-06: Beredskap rundt alarmanlegg
Brannalarmanlegget er et viktig hjelpemiddel for å kunne handle raskt når det har oppstått en brann. Imidlertid er den tiden du har fra nå til eventuelt en brann oppstår, den aller viktigste. Det er nå du kan gjøre tiltak og forberedelser slik at du minimerer faren for brann og setter deg i stand til å handle riktig dersom alarmen går. Denne veiledningen gir deg gode råd om beredskap rundt alarmanlegg.
Last ned heftet i PDF-format (54 kB) UTGÅTT

Nr. 06-01-06: Selvantennelse i høy og halm
At høy og halm kan selvantenne har vært kjent lenge og gjennom tidene har det fremkommet flere mer eller mindre gode råd om hvorledes man kan unngå slike branner. Gjennom et forskningsprosjekt har LBK kommet frem til noen enkle råd som har forebyggende effekt.
Last ned heftet i PDF-format (220 kB) UTGÅTT

Nr. 07-01-07: Heiser/elevatorer, transportbånd, -kjeder og -skruer
Last ned heftet i PDF-format (269 kB) UTGÅTT

Nr. 08-01-07: Brannfarlige varme arbeider
Heftet omhandler sikkerhet ved varme arbeider, det vil si arbeid der man benytter åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære-, lodde- og/eller slipeutstyr.
Last ned heftet i PDF-format (50 kB) UTGÅTT

Nr. 09-01-07: Brannberedskap i landbruket
Du kan aldri forberede deg fullt ut på ulike senarier, men du kan til en viss grad tenke igjennom og lage en beredskapsplan – dersom det uventede skjer. Dette heftet hjelper deg med å komme i gang.
Last ned heftet i PDF-format (121 kB) UTGÅTT

Nr. 10-01-07: El-sikkeret i landbruket
Dette heftet er en tilpasset oversetting av den svenske ”Handbok för elinstallationer i lantbruk” som den svenske Lantbrukets Brandskydskomitté har utarbeidet og som den norske Landbrukets brannvernskomité har fått lov til å kopiere.
Last ned heftet i PDF-format (3350 kB) UTGÅTT

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider