DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Statistikk over branner i landbruket

Publisert: 21.02.2018.  Oppdatert: 26.02.2018.

Det er registrert 335 større landbruksbranner i 2017, 199 i boliger og 137 i driftsbygninger. Verdier for 403 millioner kroner gikk tapt. Tabellene på denne siden viser antall branner i landbruket og erstatninger, basert på innrapportering fra forsikringsselskapene. Bare brannskader over 100.000 kroner er med i utvalget.

Tabeller:
Tall pr. 31. desember 2017. Branner i landbruket med skader over kr 100 000

BOLIG - FASTSATT ERSTATNING
Fylke  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Akershus 6954957 270208 572758 8289838 5411455 7105457
Aust-Agder 651228 880315 16045547 17000998 5910210 4444737
Buskerud 11591231 5034469 22877134 12567546 14113416 14165027
Finnmark 2823753 5142738 4535432 0 10732017 344198
Hedmark 9565934 258743 11008425 13417361 19505794 27839285
Hordaland 7456246 14340002 5947306 703023 7208736 3458007
Møre og Romsdal 3342602 5721035 13950191 8594685 1681777 14644141
Nordland 4035405 16748655 19982719 4028436 17548742 1878803
Nord-Trøndelag 5126652 23814795 9552022 13438105 5083533 18319135
Oppland 9194888 14611170 816906 24357099 31039187 26020079
Oslo 0 0 0 0 0 104347
Østfold 2053951 10306234 1212978 443085 37640715 4433574
Rogaland 3004621 16542536 9040611 7267552 10231660 24887359
Sogn og Fjordane 5560916 5524111 3824059 850190 1574799 3977831
Sør-Trøndelag 10917655 10529583 1981035 29440856 9090869 36271307
Telemark 9286642 15016929 1930879 21879530 25238645 6174809
Troms 0 249948 3324245 286972 123229 6987769
Vest-Agder 5301411 6199821 572733 8126426 11170529 14168760
Vestfold 256404 9384844 8111313 3301530 4041526 512962
Total 97124496 160576136 135286292 173993231 217346838 215737586

 

DRIFTSBYGNING - FASTSATT ERSTATNING
Fylke  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Akershus 4772536 34976708 11851127 21388175 5370536 6423491
Aust-Agder 2343298 5931979 3183942 2888958 2290102 3497252
Buskerud 6094501 28719492 9691521 9195127 10963943 4947676
Finnmark 460515 110000 6108133 1753103 117422 101502
Hedmark 35893135 6861549 51139065 11428552 102059261 25426597
Hordaland 4288577 23342657 6786355 7139854 2758259 9345930
Møre og Romsdal 12128103 929224 17883870 5498226 23908555 4151870
Nordland 5429941 33437877 29225026 1928478 9387439 22889509
Nord-Trøndelag 27048276 28875703 7621940 26239606 18969875 4096468
Oppland 39649402 65952113 26605144 32756244 15264873 23875966
Oslo 1163026 10256900 1774765 316358 0 139070
Østfold 22268860 16082967 17806148 17095148 14718181 24323796
Rogaland 19891317 28078888 27900722 20438215 28878871 29816780
Sogn og Fjordane 7006703 5988145 17821174 1402434 6627132 3200374
Sør-Trøndelag 7514219 19420119 4007889 41604272 9516013 4752966
Telemark 3025722 6799300 9370998 5010503 54076862 4654523
Troms 4225613 8723232 106224 3500519 4986344 11848700
Vest-Agder 9748972 1886770 1036259 547712 115624 565157
Vestfold 13756326 40619471 5112888 6535570 4885259 3987490
Total 226709042 366993093 255033190 216667054 314894551 188045118

 

BOLIG - ANTALL  BRANNER
Fylke  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Akershus 2 2 3 5 13 15
Aust-Agder 2 3 8 14 6 3
Buskerud 5 10 8 8 10 12
Finnmark 2 3 2 0 4 1
Hedmark 9 2 9 4 7 19
Hordaland 4 8 4 4 8 8
Møre og Romsdal 3 5 11 7 6 14
Nordland 7 12 19 2 11 7
Nord-Trøndelag 8 23 12 10 12 14
Oppland 5 7 3 10 25 15
Oslo 0 0 0 0 0 1
Østfold 3 9 6 2 14 13
Rogaland 7 17 11 4 14 18
Sogn og Fjordane 2 6 3 2 7 10
Sør-Trøndelag 5 10 6 18 8 30
Telemark 6 11 6 5 13 7
Troms 0 2 2 2 1 4
Vest-Agder 4 3 3 2 5 8
Vestfold 2 2 5 1 3 2
Total 76 135 121 100 167 199

 

DRIFTSBYGNING - ANTALL  BRANNER
Fylke  2012 2013 2014 2015 2016 2017
Akershus 8 22 18 12 10 10
Aust-Agder 3 2 4 5 3 3
Buskerud 6 12 14 9 10 7
Finnmark 2 1 1 1 1 0
Hedmark 23 7 23 15 27 12
Hordaland 6 14 13 10 6 3
Møre og Romsdal 7 7 13 8 14 6
Nordland 2 10 26 6 16 6
Nord-Trøndelag 15 25 15 10 7 10
Oppland 14 16 22 22 20 12
Oslo 3 3 3 1 0 0
Østfold 12 24 22 27 7 17
Rogaland 15 23 22 15 19 22
Sogn og Fjordane 4 2 11 6 7 6
Sør-Trøndelag 4 9 8 12 9 8
Telemark 2 7 15 7 20 2
Troms 7 4 1 4 3 2
Vest-Agder 5 5 4 2 1 2
Vestfold 13 15 12 7 8 7
Total 151 208 247 179 188 137

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider