DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Statistikk over branner i landbruket

Publisert: 04.04.2017.  Oppdatert: 04.04.2017.

Det er registrert over 400 større landbruksbranner i 2016, 180 i boliger og 223 i driftsbygninger. Verdier for 511 millioner kroner gikk tapt. Tabellene på denne siden viser antall branner i landbruket og erstatninger, basert på innrapportering fra forsikringsselskapene. Bare brannskader over 100.000 kroner er med i utvalget.

Tabeller:
Tall pr. 31. desember 2016. Branner i landbruket med skader over kr 100 000.

DRIFTSBYGNING - FASTSATT ERSTATNING
Fylke  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Akershus 21630545 4772536 34943520 11474638 21599141 6923739
Aust-Agder 600584 2343298 5931979 3183942 2603718 2693540
Buskerud 50714204 6094501 29341611 9832062 9034255 11563420
Finnmark 169997 460515 110000 6150719 1827381 468928
Hedmark 36570896 36751320 6821548 52942612 11567559 89929163
Hordaland 1545722 3948577 23373367 7476280 7029844 3413031
Møre og Romsdal 21943113 12128103 733426 17814601 2288481 22997275
Nord-Trøndelag 2186663 5429941 27985720 27926282 1939918 8601351
Nordland 38813643 20922567 28679827 7990515 27490589 22905838
Oppland 33933146 39663797 67186588 27097469 32216167 15934055
Oslo 390846 304841 10995800 1553289 316358 105876
Østfold 26645348 19054347 16180100 17798924 17012420 14542055
Rogaland 9310449 19981864 28038888 28487114 20455619 28472970
Sogn og Fjordane 3142869 7006703 5988145 17987304 1402434 6286601
Sør-Trondelag 8297039 8084219 19420119 1993204 42024469 10520529
Telemark 602089 1436245 6446300 9272765 5024203 45925562
Troms 6974823 4225613 9223232 106224 2925668 3916046
Vest-Agder 13427593 9748972 1886770 1036259 465000 232709
Vestfold 33625562 12894299 40619471 4987237 6904230 5494613
Total 310525131 215252258 363906411 255111440 214127454 300927302

 

DRIFTSBYGNING - ANTALL  BRANNER
Fylke  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Akershus 10 8 22 17 13 14
Aust-Agder 3 3 2 4 5 4
Buskerud 10 6 12 15 8 13
Finnmark 1 2 1 1 1 2
Hedmark 28 24 7 24 16 32
Hordaland 3 6 14 13 9 8
Møre og Romsdal 14 7 6 12 6 17
Nord-Trøndelag 5 2 9 23 6 12
Nordland 19 13 25 17 10 10
Oppland 30 14 16 22 21 25
Oslo 2 2 3 3 1 0
Østfold 18 11 24 22 27 10
Rogaland 9 15 23 23 15 22
Sogn og Fjordane 4 4 2 12 6 4
Sør-Trondelag 13 4 9 7 12 15
Telemark 5 2 7 14 7 19
Troms 1 7 4 1 4 4
Vest-Agder 8 5 5 4 1 1
Vestfold 14 12 15 12 9 11
Total 197 147 206 246 177 223

 

BOLIG - FASTSATT ERSTATNING
Fylke  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Akershus 9174380 6954957 270208 572758 7814318 3178820
Aust-Agder 3359249 651228 880315 15996138 16668595 8514245
Buskerud 12822722 11345743 5034469 22877134 15287812 13752564
Finnmark 0 2823753 5108789 4535432 0 10766490
Hedmark 4314150 9565934 258743 10978900 19719861 5155754
Hordaland 16099988 7456246 14340002 6119346 285044 7826323
Møre og Romsdal 18170817 3342602 5721035 12492679 8594685 2224552
Nord-Trøndelag 3439948 4035405 16748655 21184943 1232601 18011890
Nordland 13461123 5126652 23673646 10438451 14034368 6352021
Oppland 20115105 9166388 14609385 816906 20349840 31031000
Oslo 0 0 0 0 0 36773
Østfold 7328305 2053951 10275211 1206726 443085 39078251
Rogaland 6578431 3004621 16542537 8754040 7316716 9789656
Sogn og Fjordane 255543 5560916 5524111 3824059 850190 2380107
Sør-Trondelag 1551798 10917655 10529583 2083146 29214079 9434979
Telemark 1918296 9286642 15016929 1930879 21884416 25864052
Troms 2138473 0 249948 3324245 711599 4418997
Vest-Agder 3202188 5301411 6199821 572733 10717435 7228633
Vestfold 12086341 256404 9983194 7575994 3305000 5157594
Total 136016857 96850507 160966582 135284507 178429644 210202701

 

BOLIG - ANTALL  BRANNER
Fylke  2011 2012 2013 2014 2015 2016
Akershus 6 2 2 3 4 10
Aust-Agder 2 2 3 8 14 6
Buskerud 9 4 10 8 8 12
Finnmark 0 2 3 2 0 4
Hedmark 7 9 2 9 5 8
Hordaland 6 4 8 4 4 9
Møre og Romsdal 8 3 5 10 7 7
Nord-Trøndelag 5 7 12 19 2 11
Nordland 11 8 23 13 11 16
Oppland 20 5 7 3 11 26
Oslo 0 0 0 0 0 0
Østfold 7 3 9 6 2 15
Rogaland 7 7 17 11 4 12
Sogn og Fjordane 2 2 6 3 2 9
Sør-Trondelag 6 5 10 7 18 9
Telemark 2 6 11 6 5 14
Troms 2 0 2 2 3 2
Vest-Agder 5 4 3 3 2 5
Vestfold 6 2 2 5 1 4
Total 111 75 135 122 103 180

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider