DU ER HER

Positiv utvikling for landbruksbranner

21.02.2019

2018 ble et år med gode tall for husdyrbranner, og holder en positiv utvikling som nå har vart siden 2015. Norske bønder har selv bidratt til å snu de... Les mer »

Landbruksbranner historisk lavt i 2017

21.02.2018

Erstatninger for landbruksbranner ble historisk lavt i 2017. Satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera og utbedring av brannfarlige el... Les mer »


Færre branner i dansk landbruk

08.01.2018

I Danmark har antallet utrykninger på grunn av brann eller risiko for brann i landbruksbygninger falt med 37% siden 2008. Sikrere el-installasjoner, e... Les mer »


Halvårsrapport for landbruksbranner 2017

31.10.2017

Første del av 2017 viser en nedgang i antall branner i driftsbygninger i landbruket, men økning for boligbranner. Satsing på forsterket el-kontroll me... Les mer »


Økt innsats gir positive resultater på landbruksbranner

15.04.2016

Skadeutbetalingene etter branner i driftsbygninger beløper seg til 212 millioner i fjor, noe som er godt under gjennomsnitt for siste fem år. Satsinge... Les mer »


Kurs for el-kontrollører om spesielle utfordringer i landbruksbygg

15.03.2016

Den 1.1.2016 innførte forsikringsbransjen krav om el-kontroll med termografering i landbruksbygg. Kontrollører som ønsker å påta seg slike oppdrag, og... Les mer »


Det er ikke tillatt å la brannalarmanlegget være ute av drift

02.09.2015

I mai 2013 skrev Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) et brev vedrørende utkobling av brannalarmanlegg. Brevet var stilet til den pyrotekniske bransje... Les mer »


Høring: Ny spesifikasjon for el-anlegg i landbruksbygg

11.08.2015

Støv, fukt, korrosive gasser, temperaturvariasjoner og mekaniske påkjenninger gjør at miljøet i landbruksbygg er krevende for elektriske anlegg. Under... Les mer »


Brannstatistikk for norsk landbruk 2014

24.03.2015

Antall branner i landbruket nådde sitt hittil høyeste nivå i 2014, men skadeutbetalingene gikk ned. Årsaken til dette er at landbruket unngikk ekstrao... Les mer »


Gamle elektriske anlegg - en brannrisiko

09.12.2014

Elektriske anlegget i landbruksbygg har tøffe omgivelser. Etter en del år kan det være behov for å rehabilitere hele anlegget, og et nytt el-anlegg ka... Les mer »


Brannsikre boliger for sesongarbeidere

04.07.2014

Bær og grønnsaker høstes inn og hus males i det fine sommerværet. Sesongarbeidet er i full gang. Dessverre har det vist seg at mange sesongarbeidere b... Les mer »


Grilling skaper god stemning, men kan ende i tragedie

04.07.2014

Grilling skaper hygge og glede, men kan fort ende i tragedie om man ikke tar noen enkle forholdsregler. Bruk av riktig tennvæske og skikkelig slokking... Les mer »


Arkiv: Tidligere saker
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider