DU ER HER

Positiv utvikling i landbruksbranner

17.10.2018

Til tross for to husdyrbranner den siste uka, har det bare vært seks branner der dyreliv har gått tapt hittil i 2018. Utviklingen har vært positiv ett... Les mer »

Landbruksbranner historisk lavt i 2017

21.02.2018

Erstatninger for landbruksbranner ble historisk lavt i 2017. Satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera og utbedring av brannfarlige el... Les mer »


Færre branner i dansk landbruk

08.01.2018

I Danmark har antallet utrykninger på grunn av brann eller risiko for brann i landbruksbygninger falt med 37% siden 2008. Sikrere el-installasjoner, e... Les mer »


Halvårsrapport for landbruksbranner 2017

31.10.2017

Første del av 2017 viser en nedgang i antall branner i driftsbygninger i landbruket, men økning for boligbranner. Satsing på forsterket el-kontroll me... Les mer »


Økt innsats gir positive resultater på landbruksbranner

15.04.2016

Skadeutbetalingene etter branner i driftsbygninger beløper seg til 212 millioner i fjor, noe som er godt under gjennomsnitt for siste fem år. Satsinge... Les mer »


Kurs for el-kontrollører om spesielle utfordringer i landbruksbygg

15.03.2016

Den 1.1.2016 innførte forsikringsbransjen krav om el-kontroll med termografering i landbruksbygg. Kontrollører som ønsker å påta seg slike oppdrag, og... Les mer »


Det er ikke tillatt å la brannalarmanlegget være ute av drift

02.09.2015

I mai 2013 skrev Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) et brev vedrørende utkobling av brannalarmanlegg. Brevet var stilet til den pyrotekniske bransje... Les mer »


Høring: Ny spesifikasjon for el-anlegg i landbruksbygg

11.08.2015

Støv, fukt, korrosive gasser, temperaturvariasjoner og mekaniske påkjenninger gjør at miljøet i landbruksbygg er krevende for elektriske anlegg. Under... Les mer »


Brannstatistikk for norsk landbruk 2014

24.03.2015

Antall branner i landbruket nådde sitt hittil høyeste nivå i 2014, men skadeutbetalingene gikk ned. Årsaken til dette er at landbruket unngikk ekstrao... Les mer »


Gamle elektriske anlegg - en brannrisiko

09.12.2014

Elektriske anlegget i landbruksbygg har tøffe omgivelser. Etter en del år kan det være behov for å rehabilitere hele anlegget, og et nytt el-anlegg ka... Les mer »


Brannsikre boliger for sesongarbeidere

04.07.2014

Bær og grønnsaker høstes inn og hus males i det fine sommerværet. Sesongarbeidet er i full gang. Dessverre har det vist seg at mange sesongarbeidere b... Les mer »


Grilling skaper god stemning, men kan ende i tragedie

04.07.2014

Grilling skaper hygge og glede, men kan fort ende i tragedie om man ikke tar noen enkle forholdsregler. Bruk av riktig tennvæske og skikkelig slokking... Les mer »


Arkiv: Tidligere saker
TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider