DU ER HER

Bruk av ild utendørs medfører stort ansvar

06.05.2014

I skog- og landbrukssammenheng er det ikke uvanlig å fjerne dødt plantemateriale som skogsavfall, halm og gress ved å brenne det opp. Det er imidlerti... Les mer »


Sjekk slokkeutstyret før det brenner

01.04.2014

I privatboliger og driftsbygninger er det utplassert mange håndslokkere og husbrannslanger. For privatboliger krever forskriftene at dette utstyret sk... Les mer »


El-bransjen ansvarlig for de fleste alvorlig brannfarlige el-feil i landbruket

04.04.2014

Landbruket hadde i 2013 totalt 315 branner med skader over 100 000 kroner. Totalt kostet brannene 526 millioner kroner. Dette er høyeste utbetaling fo... Les mer »


Rotter og mus er brannfarlige – spar penger med enkle tiltak

04.02.2014

Rotter og mus kan være brannfarlige – spesielt i vinterhalvåret. Gnagerne har en lei tendens til å gnage på isolasjonen til elektriske kabler. Dette k... Les mer »


God orden gir bedre brannvern og bedre trivsel

17.12.2013

Ryddige driftsbygninger og orden på utearealene hindrer rask brannspredning. God orden gir også bedre trivsel og mer effektiv drift. Det er kanskje på... Les mer »


Tidlig varsel og rask utrykning reddet 900 griser

14.11.2013

Et grisehus i Lora i Lesja med 900 griser, ble reddet fra flammene grunnet brannalarmanlegg og god innsats fra brannvesenet. Les mer »


Råd for utførelse av varme arbeider i landbruket

12.11.2013

Varme arbeider er bl.a. bruk av verktøy med åpen flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol. Slik redskap er svært brannfarli... Les mer »


Et ordentlig grisehus…

19.04.2013

Det viser seg at det hjelper lite med elektrisk utstyr og materiell av topp kvalitet om det installeres i et driftsmiljø det ikke er egnet for. Et eks... Les mer »


Kontroll av elektriske anlegg bør gjennomføres av sertifisert personell

28.02.2013

Branner i landbruket må reduseres. Landbrukets brannvernkomité mener at kontroll av elektriske anlegg bør gjennomføres av sertifisert personell. I sek... Les mer »


Årsmøte med oppdatert brannstatistikk og nye prioriteringer

07.03.2012

Landbrukets brannvernkomité (LBK), samarbeidsforumet for stat, forsikring og næring, har gjennomført årsmøte i Larvik 28.-29.02. Brannstatistikk for l... Les mer »


Elotec - største leverandør av brannvarslingsanlegg i landbruket - fyller 20 år

20.02.2012

Det Oppdal-baserte selskapet Elotec er største leverandør av brannvarslingsanlegg til landbruket i Norge, og har levert 30 000 anlegg til norske bønde... Les mer »


Brannutsatte grisefjøs

20.12.2011

- Vi ser at branner i grisefjøs har en høyere frekvens i brannhyppigheten enn i andre bygg der det er andre typer husdyr, sier Odd Rød, fagdirektør fo... Les mer »


Kraftig økning i branner i gårdshus

19.05.2011

I fjor brant det i 399 gårdshus. Dette er en voldsom økning fra året før da 222 gårdshus brant. Elektrisitet er det store problemet når det gjelder br... Les mer »


Strengere brannkrav til driftsbygninger

19.05.2011

Både Statens bygningstekniske etat og Mattilsynet har skjerpet inn kravene slik at brannsikkerheten i driftsbygninger har blitt bedre. Les mer »


Regelverk og informasjon om brannsikring på Mattilsynets internettsider

29.04.2011

Mye av regelverket om brannvern og brannsikring i landbruket forvaltes av Mattilsynet. Les mer om dette på www.mattilsynet.no. Der finnes også mye god... Les mer »


Bonde hindret dyretragedie

11.04.2011

En bonde i Verdal reagerte raskt da brannvarslingsanlegget varslet om brann i et grisefjøs i forrige uke. Han startet slokkearbeidet før brannvesenet ... Les mer »


En halv milliard kroner tapt i landbruksbranner

09.03.2011

399 våningshus brant i fjor. Det er nesten dobbelt så mange som året før. 240 driftsbygninger ble også ødelagt i brann. Verdier for bortimot en halv m... Les mer »


Problemer med varslingsanlegget?

08.02.2011

Enkelte bønder opplever utfordringer med sine varslingsanlegg. Enten som feil på anlegget, feilalarmer eller manglende oppfølging på service og vedlik... Les mer »


Landbruksdepartementet følger brannutviklingen i landbruket

09.12.2010

Statssekretær Ola T. Heggem (Sp) i Landbruksdepartementet mener de gjør hva de kan for å motvirke utviklingen med flere branner i landbruket. Les mer »


Lær Dagros å bruke nødutgangen

06.09.2010

For å minske tapet av dyreliv ved en fjøsbrann, må dyrene trenes på å bruke nødutgangen. Bøndene oppfordres nå til å ta dyrene med på brannøvelser. Et... Les mer »


500 griser brant inne

26.08.2010

500 griser døde i en dramatisk brann i et grisefjøs i Rogaland onsdag ettermiddag. Flere personer måtte til legesjekk for røykskader. Brannen startet ... Les mer »


Instrukser på polsk og russisk

07.05.2010

Som et hjelpemiddel til bønder som leier inn polsk eller russisk arbeidskraft, er det utarbeidet brannalarminstruks på polsk/russisk og elsikkerhetsin... Les mer »


Nye krav til vifter i landbruksbygg

27.04.2010

Vifter i driftsbygninger har vært en kilde til mange branner. En hovedårsak til dette er nå lokalisert til å være svakhet ved motorvernet. Standarden ... Les mer »


Oppdatert brannstatistikk

29.01.2010

LBKs brannstatistikk som viser antall landbruksbranner og anslått erstatning pr. fylke, er nå oppdatert med tall for 2009. Det ble registrert til samm... Les mer »


Forskrift om hold av svin er endret

27.01.2010

Forskrift om hold av svin er endret med virkning fra 1. januar 2010. Forskriften er oppdatert i forhold til dagens driftssystemer, og det er innført f... Les mer »


Flere driftsbygninger opp i røyk

12.01.2010

Tallet på gårdsbranner fortsetter å øke: I fjor brant hele 208 driftsbygninger. Drøyt 5 prosent flere driftbygninger gikk opp i røyk i fjor enn året f... Les mer »


Unge branninspektører i Aksjon boligbrann

07.12.2009

I begynnelsen av desember arrangerte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige den årlige "Aksjon boligbr... Les mer »


LBK tilbyr sikkerhetsdag for naturbrukselever

19.10.2009

Landbrukets brannvernkomité tilbyr sikkerhetsdag for landets naturbruksskoler. Kursopplegget bygger på HMS-krav og inneholder både teori og praksis om... Les mer »


Flere dyr brenner inne

24.09.2009

- Enhver bonde med litt respekt for seg selv, må synes at dette er for ille, sier Jan Elgvang, LBK-sekretær og fagsjef i Landbrukets HMS-tjeneste. Han... Les mer »


Flest fjøsbranner i Trøndelag

03.06.2009

På en uke har det vært to større fjøsbranner i Nord-Trøndelag. Brannene føyer seg inn i en dyster statistikk for Trøndelagsfylkene: De er nemlig overr... Les mer »


Storbrann i grisefjøs

14.05.2009

Rett før klokka halv tre i går gikk brannalarmen på gården Vinju i Veldre i Ringsaker. Nærmere 400 griser var fanget i driftsbygningen som brant. Årsa... Les mer »


Varsling og gode rutiner er viktig

23.02.2009

Grisebonden Egil Håheim opplevde alle bønders mareritt da han søndag oppdaget at fjøset sto i full fyr. Tidlig varsling og rask reaksjon berget 1000 g... Les mer »


Flere alvorlige landbruksbranner

16.02.2009

Rundt 150 griser brant inne i en brann i Verdal denne helgen. Året har fått en uhyggelig start med flere alvorlige landbruksbranner. Les mer om branne... Les mer »


Flest griser dør i gårdsbranner

04.11.2008

Så langt i år har minst 800 husdyr omkommet i branner, nesten 700 av disse er gris. For gris er det ikke krav om varslingsanlegg i driftsbygningene. Les mer »


To tragiske landbruksbranner på under ett døgn

03.11.2008

Flere hundre dyr har mistet livet i to tragiske landbruksbranner i løpet av det siste døgnet. I Levanger i Nord-Trøndelag døde 300 griser i en ulmebra... Les mer »


1000 branntilløp årlig

11.09.2008

Om lag fire prosent av gårdbrukene har hatt branntilløp i løpet av de to siste årene. Dette viser en fersk undersøkelse fra Landbrukets brannvernkomit... Les mer »


27 gårder reddet av brannvarsling

28.05.2008

På ti år har brannvarslingsanlegg reddet 27 nordtrønderske gårder fra å brenne ned. En beregning utført av Gjensidige viser at brannvarslingsanleggene... Les mer »


TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider