DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Årsmøte med oppdatert brannstatistikk og nye prioriteringer

Publisert: 07.03.2012.  Oppdatert: 07.03.2012.

Landbrukets brannvernkomité (LBK), samarbeidsforumet for stat, forsikring og næring, har gjennomført årsmøte i Larvik 28.-29.02. Brannstatistikk for landbruket ble presentert og det ble vedtatt nye satsingsområder for å bekjempe landbruksbranner.

Brannstatistikk 2011
Det var 213 branner i bolighus i med skadeutbetaling over 50.000, til sammen 145.334.800 kr. Tilsvarende var det 304 branner i driftsbygninger med skadeutbetalinger på 307.210.845 kr. Gartneri- og svinenæring har tatt store tap i 2011, der veksthus for 58 millioner har gått tapt.

Hovedårsak er el. og bruk av el.
Tidligere undersøkelser tilsier at to av tre branner i driftsbygninger har sammenheng med el. og bruk av el. Den største grisehusbrannen i 2011, der 800 gris mistet livet, var forårsaket av en kompressor tilknyttet våtfôringsanlegget. Det er tidligere avdekket svakhet på motorvernet på vifter montert i landbruksbygg etter 1985, og dette blir spesielt problematisk der viftene plassert i kanal av brennbar plast, med avtrekk over tak. Det er derfor innført krav om sikring av slike vifter med motorvern med manuell gjeninnkobling eller temperaturvarsling på viftemotor tilknyttet brannvarslingsanlegget.

Prioriterte områder
Årsmøtet i Landbrukets brannvernkomité har vedtatt følgende prioriteringer for 2012:

Mål:
1. Redusere antall feil i nye el-anlegg
2. Avdekke brannfarlige feil i eldre anlegg.
3. Heve bevissthet om risikoområder og styrke egenkontroll og vedlikehold.

Middel:
1. Sikre at el-installatører har tilstrekkelig god kjennskap til krav og praktiske utfordringer som kjennetegner landbruksbygg.
2. Gjennomføre el-kontroll med termografering av godkjent kontrollør.
3. Gjennomføre HMS-kampanje i landbruket, der brannvern blir viktig tema.

Kontaktpersoner
Lars Haugrud, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 33412702 / 97426583
Rolf Horntvedt, Mattilsynet 64972561 / 90179391
Trond Andersen, Norsk brannvernforening 23157115 / 90921810
Frode Narud, Gjensidige Forsikring 91381306
Anne Marie Heiberg, Landbrukets HMS-tjenester/sekretær LBK 90963813
Pål-Arne Oulie, Norges Bondelag/styreleder LBK 22054514 / 48240607

» Last ned brannstatistikk for 2011 (PDF)

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider