DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Det er ikke tillatt å la brannalarmanlegget være ute av drift

Publisert: 02.09.2015.  Oppdatert: 02.09.2015.

I mai 2013 skrev Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) et brev vedrørende utkobling av brannalarmanlegg. Brevet var stilet til den pyrotekniske bransjen, men flere av avsnittene i brevet er generelle og gjelder derfor så vel industri, landbruk og annet næringsliv. Særlig i landbruket har dette vært et tema i forbindelse med feil på anlegg og i forbindelse med service.

Tekst: Thor kr. Adolfsen, fagbladet Brann & Sikkerhet

I uttalelsene fra DiBK heter det følgende:

Ved prosjektering av brannalarmanlegg som kreves i forskrift til plan- og bygningsloven, må anlegget tilpasses den forutsatte bruken av byggverket. Det er videre en forutsetning at brannsikkerheten i byggverk i drift opprettholdes som forutsatt ved ferdigattest. Dette fremkommer av plan- og bygningslovens § 29-6, annet ledd.

Plan- og bygningslovens § 29-5 sier blant annet at ”Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, miljø og energi, og slik at vern av liv og materielle verdier ivaretas”. Videre er det angitt i § 29-6, annet ledd at ”tekniske installasjoner og anlegg skal oppføres eller installeres, drives og vedlikeholdes slik at krav til forsvarlig helse, sikkerhet og miljø, herunder energiøkonomi, gitt i eller i medhold av loven blir oppfylt. Eieren av anlegget skal sørge for at nødvendig vedlikehold og reparasjon blir foretatt av fagkyndig personell”.

Melding HO-2/98 Brannalarm Temaveiledning, utgitt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Statens bygningstekniske etat (nå Direktoratet for byggkvalitet), beskriver i punkt 3.4, forholdsregler når brannalarmanlegget settes ut av drift. Som eksempler på hvilke tilfeller dette kan være nevnes oppståtte feil, vedlikehold eller lignende. Dette er altså unntakstilfeller, og forsterket vakthold nevnes som et mulig kompenserende tiltak for å opprettholde brannsikkerheten. Vaktholdet må da være av et slikt omfang at deteksjon av røyk/brann, og varsling/alarm til personer i byggverket, skjer minst like raskt som om brannalarmanlegget fungerte som forutsatt.

Planlagt, regelmessig utkopling av et sikkerhetstiltak som kreves i forskrift til plan- og bygningsloven kan ikke regnes som unntakstilfeller, og innebærer at forskriftskravet ikke er oppfylt.


Foto: Nanisimova/yaymicro.com

Trond S. Andersen er seniorrådgiver i DiBK. Han presiserer at der det er krav om brannalarmanlegg, skal dette i utgangspunktet fungere til enhver tid. Dersom det er behov for utkobling ved service, skal det iverksettes ekstraordinære tiltak for å kompensere. Det er ikke tillatt å koble ut anlegget ved feilalarm.

Det er en kjent sak at brannalarmanlegg i landbruket kan stå utkoblet over flere dager fordi man utfører service på komponenter som sendes inn til produsenten av utstyret. Hvordan blir dette i forhold til lovverket?

- Denne praksisen er helt klart ulovlig. Et fjøs i drift skal til enhver tid ha et godt fungerende brannalarmanlegg. Dersom det er behov for service og utkobling av anlegget, skal denne perioden være så kort som mulig. Det må også iverksettes effektive kompenserende tiltak, for eksempel hyppig vakthold i perioden der anlegget er utkoblet, sier Andersen.

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider