DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Høring: Ny spesifikasjon for el-anlegg i landbruksbygg

Publisert: 11.08.2015.  Oppdatert: 31.08.2015.

Støv, fukt, korrosive gasser, temperaturvariasjoner og mekaniske påkjenninger gjør at miljøet i landbruksbygg er krevende for elektriske anlegg. Undersøkelser utført av Landbrukets brannvernkomié tyder på at det leveres el-anlegg av varierende kvalitet til landbruket, ofte på grunn av manglende kunnskap om landbruksbygg hos elektriker. Om el-anlegget ikke beregnes for miljøet det skal fungere i, medfører det ekstra vedlikeholdskostnader og redusert driftssikkerhet. To av tre branntilløp i husdyrbygg oppstår i forbindelse med bruk av elektrisk utstyr og i elektriske anlegg. En ny teknisk spesifikasjon for el-anlegg i landbruksbygg, NEK 400 landbruk, er utviklet som et frivillig grunnlag for å sikre bonde og gartner sammenlignbare tilbud på elektriske anlegg av egnet kvalitet. Hørigsfrist er 25. september.

Det er Landbrukets brannvernkomité (LBK) som har tatt initiativ til utviklingen av NEK 400 landbruk og arbeidet er utført av Norsk elektroteknisk komité (NEK), som er en del av Norsk Standard. Det har også vært referansegruppe for arbeidet med parter fra landbruksnæringa, forsikringsaktører, elektrobransjen, leverandører og rådgivere til næringa. Dokumentet er ment som et frivillige tilleggskrav for utbyggere av driftsbygninger og veksthus – med sikte på å oppnå en kvalitet som gjør el-anlegget egnet for miljøet det skal fungere i. Målet er å redusere livsløpskostnader og bedre driftssikkerhet, samt redusere sannsynligheten for at det oppstår brann.

NEK 400 landbruk er sendt ut på høring til 29 høringsinstanser. I tillegg sendes denne elektroniske orienteringen ut til berørte tekniske komiteer og til sentrale leverandører innen næringen. Nærmere opplysning om hvem som mottar denne orienteringen fremgår av vedlegg til høringsbrevet.

Høringsbrev, høringsdokument og kommentarskjema finner du på følgende link: Høringsdokumenter.

I tillegg kan du lese igjennom en kort artikkel som NEK har publisert om dokumentet og høringen her.

Landbruket brannvernkomité håper flest mulig tar seg tid til en gjennomgang – og imøteser kritikk og forslag til forbedringer innen høringsfristen 25. september. Det henstilles til at man benytter kommentarskjema som ligger sammen med høringsdokumentene.

Spørsmål kan rettes til:

Leif T. Aanensen
Norsk elektroteknisk komité
E-post: Leif.T.Aanensen@nek.no
Tlf: +47 976 70 836

Pål-Arne Oulie
Styreleder landbrukets brannvernkomité
E-post: pal.arne.oulie@bondelaget.no
Tlf. +47 482 40 607

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider