DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Kontroll av elektriske anlegg bør gjennomføres av sertifisert personell

Publisert: 28.02.2013.  Oppdatert: 28.02.2013.

Branner i landbruket må reduseres. Landbrukets brannvernkomité mener at kontroll av elektriske anlegg bør gjennomføres av sertifisert personell. I seksårsperioden fra 2006 til 2011 brant det for 2,316 milliarder kroner i norsk landbruk. 1,286 milliarder kroner var knyttet til driftsbygninger, mens 1,030 milliarder gjaldt boligbygg. 70 % av brannene skyldes elektrisitet, der feil på elektriske anlegg var en vesentlig årsak.

Pål Arne Oulie, som er leder for Landbrukets brannvernkomité, er svært bekymret for utviklingen.

- Tusenvis av dyreliv og store verdier går tapt. Mange bønder står i en fortvilet situasjon etter en brann, og mange dyr lider og omkommer som følge av brann, sier Oulie.

Elektrisiteten er en av hovedårsakene til brannene. Gjennom kontroller basert på standardiserte metoder fra Norsk elektroteknisk komité, er det påvist mange og alvorlige feil. Feil skyldes både for dårlig vedlikehold, men også direkte feil fra installatørens side.

Landbrukets brannvernkomité konstaterer at elektriske anlegg blir levert med feil. Dette gjør situasjonen svært vanskelig for bøndene.

- Den vanlige bonden har ingen mulighet til å vurdere om det elektriske anlegget på gården er montert etter forskriftene. Det er derfor svært viktig at elektrikeren er til å stole på. Landbruksbygninger, og spesielt husdyrrom, representerer helt spesielle fysiske miljøer som elektrikeren må ta hensyn til. I dag får for mange bønder levert el-anlegg av feil kvalitet, spesielt for miljøet i husdyrrom. Dette medfører brannfare og redusert levetid på anlegget, noe som påfører næringen store unødvendige kostnader. Landbrukets brannvernkomité mener derfor at elektrikere som skal arbeide med landbruksbygg bør kunne dokumentere at de har kunnskap om dette. Et slikt system finnes i Sverige og er populært blant både bønder og landbrukselektrikere. Det sikrer de seriøse landbrukselektrikerne jobb og det sikrer bonden el-anlegg tilpasset landbruksbygg. Det gir god økonomi og økt brannsikkerhet, sier Oulie.

Les mer:
» Rapport: Feil på el-anlegg og feil bruk av el-utstyr er årsak til de fleste landbruksbrannene
» B&S-artikkel: Vil ha strengere krav til kontroll av el-anlegg

Kontaktperson:
Pål-Arne Oulie, tlf. 22 05 45 14/48 24 06 07
E-post: pal.arne.oulie@bondelaget.no

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider