DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Kurs for el-kontrollører om spesielle utfordringer i landbruksbygg

Publisert: 15.03.2016.  Oppdatert: 29.03.2016.

Den 1.1.2016 innførte forsikringsbransjen krav om el-kontroll med termografering i landbruksbygg. Kontrollører som ønsker å påta seg slike oppdrag, og som deltar på et dagskurs om spesielle utfordringer i landbruksbygg og avviksklassifisering, vil bli foretrukket av forsikringsbransjen ved bestilling av el-kontroll til landbrukskunder.

Landbruksbranner fører til at verdier for over 500 millioner kroner og mer enn 1 000 dyreliv går tapt årlig. Offentlig brannstatistikk peker på elektrisk årsak som hovedårsak til branner i landbruksbygg. Undersøkelser utført av Landbrukets brannvernkomité tilsier at så mye som 2 av 3 branntilløp har sitt utspring i elektrisk anlegg og elektrisk utstyr.

Landbrukets Brannvernkomité (LBK) er et samarbeidsforum for sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndigheter og forsikringsbransjen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense antall og omfang av landbruksbranner i Norge, og har prioritert innsats mot økt brannsikkerhet i elektrisk anlegg og utstyr.

Det er nå gjennomført to pilotforsøk med el-kontroll i landbruksbygg der det er benyttet tredjepartskontrollører sertifisert for næringskontroll og termografering. Kontrollørene har fått en dags innføring om spesielle utfordringer i landbruksbygg. Resultatene har vist at denne kontrollformen avdekker vesentlig flere brannfarlige feil enn det som har vært resultatet av tidligere kontrollform.

Fra den 1.1.2016 innførte forsikringsselskapene Gjensidige, Eika, If, Sparebank1 og Landbruksforsikring, krav om denne typen el-kontroll for alle gårdsbruk som enten har husdyr av et visst omfang, har varmluftstørke eller har større bygningsverdier.

Disse selskapene dekker omlag 95 % av landbruksmarkedet. Gjensidige er det dominerende forsikringsselskapet innen dette segmentet i Norge og har en markedsandel på ca 70 %.

Til sammen vil det dreie seg om mer enn 30 000 gårdsbruk som skal gjennomføre denne typen el-kontroll i løpet av en treårsperiode. Tiltaket vil også være aktuelt for mange på frivillig basis, for å kunne oppnå økt sikkerhet og redusert forsikringspremie.

El-kontrollen skal gjennomføres som tredjepartskontroll med kontrollører sertifisert etter NEK 405-1 og 405-3; termografering og el-kontroll næring. El-kontrollører som deltar på dagskurs om spesielle utfordringer for elektrisk anlegg og utstyr i landbruksbygg, vil bli foretrukket når forsikringsselskapene bestiller el-kontroll for sine kunder.

Godkjent kursansvarlig: Elektroskolen AS ved kursleder Jon Henrik Leere

Komplett kursoversikt: http://www.elektroskolen.no/kurs-kalender/

Påmeldingsfrist 1 uke før kursstart til e-post: jhl@nek.as eller telefon tlf. 905 30 505

» Se kursinnhold (PDF)

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider