DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Økt innsats gir positive resultater på landbruksbranner

Publisert: 15.04.2016.  Oppdatert: 15.04.2016.

Skadeutbetalingene etter branner i driftsbygninger beløper seg til 212 millioner i fjor, noe som er godt under gjennomsnitt for siste fem år. Satsingen mot brannfarer i elektrisk anlegg og utstyr kan se ut til å ha effekt, og i 2016 trappes innsatsen ytterligere opp. Fram til 2019 skal nærmere 30 000 norske gårdsbruk ha gjennomført el-kontroll med varmesøkende kamera. Dette blir den største satsing mot brann i norsk landbruk på 15 år.

I 2015 var det 180 branner i driftsbygninger og 120 branner i bolighus på norske gårdsbruk. Skadeutbetalingene beløper seg til 212 millioner for driftsbygninger og 187 millioner kroner for boliger. Undersøkelser har vist at så mye som to tredjedeler av alle branntilløp i landbruksbygg oppstår i elektrisk anlegg og utstyr.

På grunn av store krav til effektivisering og dyr arbeidskraft, har norsk landbruk i dag verdens mest teknisk avanserte landbruksbygg. Dette betinger at bonden velger elektrikere som forstår at landbruksbygg har et spesielt krevende miljø. I tillegg er bondens egen innsats med å etterse og vedlikeholde elektrisk utstyr og anlegg viktig, både for driftssikkerhet i produksjonen, forlenget levetid på kostbart utstyr og for å redusere brannfare.

Like viktig for økt brannsikkerhet er å bruke en egnet el-kontroll. Det er dokumentert at el-kontroll for næringsbygg med termografering (varmesøkende kamera), er en vesentlig bedre metode for å avdekke alvorlige brannfarlige feil, enn kontrollformen som hittil har blitt benyttet i landbruksbygg.

Nå trappes denne innsatsen opp og fra 1.12016 stiller alle forsikringsselskap krav om el-kontroll næring med varmesøkende kamera for middels store og store gårdsbruk. Fram til 2019 vil nærmere 30 000 gårdsbruk komme til å gjennomføre en slik el-kontroll.

Denne el-kontrollen er grundigere enn tidligere kontrollform, men gir også en høyere sikkerhetsrabatt. Gjensidige og Bondelaget har i tillegg laget en tilskuddsordning for bønder som gjennomfører el-kontroll næring med termografering og utbedrer brannfarlige avvik.

» Se statistikken for 2015

For Landbrukets brannvernkomité

Pål-Arne Oulie
Tlf. 48240607
E-post: pal.arne.oulie@bondelaget.no

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider