DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Råd for utførelse av varme arbeider i landbruket

Publisert: 12.11.2013.  Oppdatert: 17.02.2014.

Varme arbeider er bl.a. bruk av verktøy med åpen flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol. Slik redskap er svært brannfarlig, og er årsak til en rekke branner. Uforsiktighet kan medføre avkortning i forsikringsutbetalingen. Utførelse av varme arbeider for andre krever et eget sertifikat.

- Reparasjon og vedlikehold krever ofte bruk av verktøy som avgir nok varme til å kunne antenne materialer i omgivelsene. Slikt arbeid må derfor gjøres med den største forsiktighet. Brann kan meget lett oppstå. På et øyeblikk kan en driftsbygning eller et gartneri legges i aske.

Dette sier styreleder i Landbrukets brannvernkomité, Pål-Arne Oulie, som forteller om det siste tragiske eksemplet. Et gartneri i Søndre Land i Oppland ble rammet av brann 5. september i år. Store deler av gartneriet er ødelagt. Forsikring har avsatt 27 millioner kr for å reparere skaden. Antatt årsak er sveising. Oulie minner om strenge krav for utførelse av varme arbeider hos både det offentlige og hos forsikring.

- I Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn står det klart at man ved utførelse av varme arbeider skal vise særlig aktsomhet, og treffe nødvendige forebyggende tiltak for å unngå brann, og tiltak for å kunne slokke brann. Forsikringsselskapene har etablert en sertifikatordning for de som skal utføre varme arbeider. Ordningen innebærer et kurs med i innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid. En bonde eller gartner som utfører arbeid på egen virksomhet er ikke pålagt å ha sertifikatet, men skal det utføres varme arbeider på annenmanns eiendom eller det leies inn arbeidskraft for å utføre varme arbeider, er det krav om å inneha sertifikatet, sier Oulie.

Det er en rekke tiltak som bør gjennomføres før det varme arbeidet settes i gang. Bl.a. bør stedet der hvor arbeidet skal utføres ryddes, og brennbart materiale bør tildekkes. Det er også viktig å etablere en brannvakt som skal følge med mens det varme arbeidet utføres, og holde vakt minst en time etterpå. Lett tilgjengelig slokkemateriell er en selvfølge.

- Oulie minner om kanskje det aller viktigste: Er det nødvendig å bruke redskap som avgir høy temperatur for å få jobben gjort, eller finnes det andre og langt mindre brannfarlige alternative metoder? Husk at uforsvarlig utførelse av varme arbeider kan medføre betydelig avkortning i forsikringen, sier Oulie.

Last ned
Praktiske råd: Varme arbeider (PDF)

Kontaktperson
Styreleder i Landbrukets brannvernkomité, Pål-Arne Oulie, mobiltlf. 482 40 607

Pressefoto
Last ned høyoppløste bilder til fritt bruk i media. Foto av Pål-Arne Oulie krediteres med "Foto: Eivor Eriksen". Øvrige foto krediteres med "Foto: Landbrukets brannvernkomité, Thor Kr. Adolfsen".

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider