DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Sjekk slokkeutstyret før det brenner

Publisert: 01.04.2014.  Oppdatert: 31.03.2014.

I privatboliger og driftsbygninger er det utplassert mange håndslokkere og husbrannslanger. For privatboliger krever forskriftene at dette utstyret skal kontrolleres en gang hvert femte år, for driftsbygninger hvert år. Det er bygningseiers ansvar å sørge for kontroll. Det er brukers ansvar å sørge for ettersyn.

- Om det skulle begynne å brenne, er det helt avgjørende at slokkeutstyret er i orden. Et 6 kilos pulverapparat eller en husbrannslange, kan redde både privatboligen og driftsbygningen fra totalskade dersom de fungerer etter hensikten. Dette sier Pål-Arne Oulie som er styreleder i Landbrukets brannvernkomité.

Forskriftene krever at slokkeutstyret skal kontrolleres hvert femte år for privatboliger og hvert år for driftsbygninger. Det er viktig at kontrollen utføres av kompetente personer. Derfor har bransjen sammen med myndighetene laget en egen sertifiseringsordning for kontrollører. Det anbefales å bruke kontrollører med grønt kompetansebevis. Godkjente kontrollører finner du på denne nettsiden: http://www.rvb.no/.

I tillegg til kontroll, skal slokkeutstyret også etterses jevnlig. Ettersyn er en enkel sjekk som eier eller bruker selv kan utføre. Det er naturlig at dette gjøres som en del av de vanlige vernerundene.

- I brannvernarbeidet er det viktig å få til de gode rutinene. Gode rutiner innen sikkerhet, letter arbeidet vesentlig, og er et viktig bidrag til en rasjonell og effektiv drift på gården, sier Oulie. Han tilføyer at ettersyn og kontroll av slokkemidler er et naturlig ledd i dette arbeidet.

Ettersyn av håndslokkere bør bestå av følgende sjekkpunkter:

 • Er slokkeren plassert på riktig sted?
 • Kjenner alle som arbeider på gården til dette stedet?
 • Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
 • Er slokkerens bruksanvisning leselig?
 • Vender bruksanvisningen ut i rommet?
 • Har slokkeren synlige skader?
 • Slokker med trykkindikator: Står pilen på trykkindikatoren på det grønne feltet?
 • Er sikringsplinten intakt og plombert?
 • Er datoen for kontroll utgått?
 • Se etikett på slokkeren.
 • Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren.
 • Pulverslokkeren snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal man kunne høre at pulveret er løst.

Ettersyn av husbrannslanger bør bestå av følgende sjekkpunkter:

 • Sjekk at slangen ikke er i ferd med å slå sprekker.
 • Sjekk at vanntrykket er på fram til ventilen.
 • Sjekk at ventilen er lett å åpne.
 • Sjekk at strålemunnstykket fungerer.
 • Sjekk at skapet er lett å åpne.
 • Sjekk at merkingen av skapet er hel.
 • Sjekk at det ikke står gods foran skapet som gjør det vanskelig å åpne det.
 • Bruk gjerne slangen til å spyle gulv mm. i det daglige arbeidet. Det er en fin funksjonstest.

Se også:
» Praktiske råd

Kontaktperson
Styreleder i Landbrukets brannvernkomité, Pål-Arne Oulie, mobiltlf. 482 40 607

Pressefoto
» Last ned høyoppløste bilder til fritt bruk i media her

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider