DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Landbrukets brannvernkomité

Publisert: 19.02.2009.  Oppdatert: 09.04.2018.

Landbrukets brannvernkomité er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.

Disse organisasjonene er med i Landbrukets brannvernkomité:

» Norges Bondelag
» Norsk Bonde- og Småbrukarlag
» Norsk Landbruksrådgivning
» Mattilsynet
» Matmerk
» Felleskjøpet
» Tine
» Norsvin
» Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
» Direktoratet for byggkvalitet
» Norsk brannvernforening
» Gjensidige
» If Skadeforsikring
» Sparebank1 Skadeforsiking
» Tryg Forsikring
» Eika Forsikring
» Landbruksforsikring
» Elotec

Landbrukets brannvernkomité har et styre som består av:

 

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider