DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Statistikk over branner i landbruket

Publisert: 18.02.2019.  Oppdatert: 21.02.2019.

I 2018 er det registrert totalt 332 større landbruksbranner hvorav 198 i boliger og 134 i driftsbygninger. Verdier for 545 millioner kroner gikk tapt. Tabellene på denne siden viser antall branner i landbruket og erstatninger, basert på innrapportering fra forsikringsselskapene. Bare brannskader over 100.000 kroner er med i utvalget.

Tabeller:
Tall pr. 31. desember 2018. Branner i landbruket med skader over kr 100 000

BOLIG - FASTSATT ERSTATNING        
Fylke  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Akershus 270208 572758 8231630 5447902 7265580 34929260
Aust-Agder 880315 16045547 17123986 6114639 3920710 10944462
Buskerud 5517043 23718001 11869037 14088179 12843264 31662716
Finnmark 5158728 4535432 0 10220869 0 5121072
Hedmark 258743 11117571 21071639 20301595 25392842 41878278
Hordaland 14340002 5947306 537979 5531667 2942018 14395568
Møre og Romsdal 5713069 13950191 7748453 1689338 16075776 13320059
Nordland 14798625 19851720 2636064 15665661 465539 1467049
Oppland 14609385 816906 17972066 31369811 18517850 21460685
Oslo 0 0 0 0 0 8926775
Rogaland 16542536 9494230 7442551 9628787 24044709 17550255
Sogn og Fjordane 5344810 3824059 850190 1880684 4517593 17856545
Trøndelag 37182714 13782025 28721829 12820662 57911889 27600351
Telemark 17271475 4165596 22929403 25812949 5339524 29947940
Troms 6000111 3324245 170616 963794 8863144 6998625
Vest-Agder 321078 3140923 5619926 10564598 14576470 13608292
Vestfold 14201968 5733423 5917409 4041526 154398 8647746
Østfold 9987749 1101386 902455 34265597 8153072 21903687
Total 168398559 141121318 159745232 210408259 210984377 328219364

 

BOLIG - ANTALL  BRANNER          
Fylke  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Akershus 2 3 5 13 10 19
Aust-Agder 3 8 15 6 3 6
Buskerud 11 8 6 10 8 15
Finnmark 3 2 0 4 0 4
Hedmark 2 10 6 11 12 15
Hordaland 8 4 3 8 6 8
Møre og Romsdal 5 11 6 6 13 12
Nordland 10 17 2 10 2 3
Oppland 7 3 10 27 9 15
Oslo 0 0 0 0 0 3
Rogaland 17 13 5 13 17 9
Sogn og Fjordane 6 3 2 8 11 11
Trøndelag 14 14 19 18 39 23
Telemark 11 6 5 13 7 12
Troms 2 2 2 1 4 6
Vest-Agder 3 3 2 6 8 10
Vestfold 2 5 2 3 0 10
Østfold 9 6 5 13 11 17
Total 115 118 95 170 160 198

 

DRIFTSBYGNING - FASTSATT ERSTATNING        
Fylke  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Akershus 34976708 11851127 19737050 5432177 5444836 12155897
Aust-Agder 5931979 3517171 2765970 2174182 3391639 520459
Buskerud 28057304 9995513 6538169 11638210 4275224 5894989
Finnmark 110000 6108133 1753103 117422 0 1016491
Hedmark 6659580 51140271 5202219 110037487 21392238 20567218
Hordaland 24547978 6779979 7304898 4327241 8616610 23282834
Møre og Romsdal 929224 17889511 6000332 24249104 3310416 13141142
Nordland 13736839 26706054 1928478 8047359 15670073 1645466
Oppland 67294121 28023416 41586522 14317766 22254867 18262096
Oslo 10256900 1441536 316358 0 0 0
Rogaland 27540526 28027637 20081310 28787951 21463524 12117124
Sogn og Fjordane 5988145 17821174 1402434 6726320 1990311 4915951
Trøndelag 79670874 12886420 103332110 29148977 21752098 63154490
Telemark 6999300 9370998 4895807 53092876 4928310 3743697
Troms 8015350 106224 1317321 4186186 9651589 1850000
Vest-Agder 1886770 1036259 2923610 115624 326433 627140
Vestfold 40619471 5112888 6641054 5020837 2483431 9460585
Østfold 16056967 17806148 16091046 14796632 25637569 24620902
Total 379278035 255620458 249817791 322216350 172589167 216976482

 

DRIFTSBYGNING - ANTALL  BRANNER        
Fylke  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Akershus 22 18 11 9 10 13
Aust-Agder 2 5 4 2 3 3
Buskerud 11 15 9 10 8 5
Finnmark 1 1 1 1 0 3
Hedmark 7 23 12 27 11 16
Hordaland 15 13 11 8 4 5
Møre og Romsdal 7 13 7 15 6 6
Nordland 4 17 6 12 4 4
Oppland 16 22 22 18 11 13
Oslo 3 2 1 0 0 0
Rogaland 22 21 15 19 20 11
Sogn og Fjordane 2 11 6 6 5 3
Trøndelag 40 32 29 22 19 14
Telemark 7 15 7 20 4 5
Troms 4 1 4 3 2 1
Vest-Agder 5 4 2 1 2 3
Vestfold 15 12 7 9 7 10
Østfold 24 22 24 9 20 19
Total 207 247 178 191 136 134

 

 

 

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider