DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Mål og strategi

Publisert: 16.04.2008.  Oppdatert: 01.06.2012.

Her kan du lese Landbrukets brannvernkomité sin strategiplan for perioden 2011-2014:

Målsetting
LBK skal arbeide mot 0-visjonen og hindre tap av liv og materielle verdier i landbruksbranner

Virksomhetsidé
Landbrukets Brannvernkomité (LBK) har som formål å medvirke til forbedret brannvern i landbruket. Et viktig tiltak for å oppnå dette er å skape et effektivt og godt samarbeid mellom organisasjoner i landbruket, forsikringsbransjen, brannvernorganisasjoner og offentlige etater.

Verdigrunnlag
Samarbeidet tuftes på at LBK skal være:
• Målrettet, praktisk orientert, løsningsfokusert og faglig dyktige.

For medlemmene skal samarbeidet i LBK bygges på:
• Medlemsnytte
- Felles forum for informasjonsutveksling og rapportering på gjennomførte tiltak
- Gi alle mulighet til å være med på å legge strategien for det videre arbeidet.
- Ivareta fellesfunksjoner det ikke er naturlig at enkeltmedlemmer tar hånd om.
• Aktiv deltakelse
- Det vil alltid være det enkelte medlem sin innsats som er basisen for brannvernarbeidet i landbruket, enten det skjer i egen regi eller som en del av LBK sin felles virksomhet.

Strategiske områder
1. Innhente og anvende kunnskap om brann og brannårsaker i landbruket.
• Brannstatistikk
• Årsak til branner i landbruket
• Virkning av tiltak
• Risikoanalyse
• Kontakt mot relevante fagmiljøer
I mangel på tilgang på relevant informasjon kan LBK igangsette undersøkelser og forsøk.

2. Formidle praktisk og målrettet informasjon om brann og brannvern i landbruket til:
- Gårdbrukere, deres familier og ansatte, samt naturbrukselever.
- Rådgivere, bygningsplanleggere, offentlige etater, samt entreprenører og leverandører som arbeider mot landbruket.

3. Dialog og samarbeid mellom aktører med innvirkning på brannsikkerhet i landbruket.
• Tilrettelegge for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom medlemmer.
• Dialog med andre aktører som har innvirkning på brannsikkerhet i landbruket.
• Medvirke til å lage enhetlige brannvern- og brannforsikringsbestemmelser.
• Drive felles opplysnings- og informasjonsvirksomhet.

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider