DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Statistikk over branner i landbruket

Publisert: 21.02.2018.  Oppdatert: 16.10.2018.

I første halvår 2018 er det registrert totalt 167 større landbruksbranner hvorav 100 i boliger og 137 i driftsbygninger. Verdier for 305 millioner kroner gikk tapt. Tabellene på denne siden viser antall branner i landbruket og erstatninger, basert på innrapportering fra forsikringsselskapene. Bare brannskader over 100.000 kroner er med i utvalget.

Tabeller:
Tall pr.30. juni 2018. Branner i landbruket med skader over kr 100 000

BOLIG - FASTSATT ERSTATNING        
             
Fylke  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Akershus 270208 572758 8289838 5411455 7105457 18528807
Aust-Agder 880315 16045547 17000998 5910210 4444737 15641595
Buskerud 5034469 22877134 12567546 14113416 14165027 308584
Finnmark 5142738 4535432 0 10732017 344198 4983335
Hedmark 258743 11008425 13417361 19505794 27839285 14905251
Hordaland 14340002 5947306 703023 7208736 3458007 10092044
Møre og Romsdal 5721035 13950191 8594685 1681777 14644141 11564553
Nordland 16748655 19982719 4028436 17548742 1878803 802985
Nord-Trøndelag 23814795 9552022 13438105 5083533 18319135 4537482
Oppland 14611170 816906 24357099 31039187 26020079 38368007
Oslo 0 0 0 0 104347 5415902
Østfold 10306234 1212978 443085 37640715 4433574 9330835
Rogaland 16542536 9040611 7267552 10231660 24887359 6351740
Sogn og Fjordane 5524111 3824059 850190 1574799 3977831 8213760
Sør-Trøndelag 10529583 1981035 29440856 9090869 36271307 2425699
Telemark 15016929 1930879 21879530 25238645 6174809 15711445
Troms 249948 3324245 286972 123229 6987769 839140
Vest-Agder 6199821 572733 8126426 11170529 14168760 12056517
Vestfold 9384844 8111313 3301530 4041526 512962 9675001
Total 160576136 135286292 173993231 217346838 215737586 189635200

 

 

 

DRIFTSBYGNING - FASTSATT ERSTATNING      
             
Fylke  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Akershus 34976708 11851127 21388175 5370536 6423491 4474634
Aust-Agder 5931979 3183942 2888958 2290102 3497252 420675
Buskerud 28719492 9691521 9195127 10963943 4947676 1001666
Finnmark 110000 6108133 1753103 117422 101502 768306
Hedmark 6861549 51139065 11428552 102059261 25426597 8691277
Hordaland 23342657 6786355 7139854 2758259 9345930 1411078
Møre og Romsdal 929224 17883870 5498226 23908555 4151870 12882824
Nordland 33437877 29225026 1928478 9387439 22889509 238795
Nord-Trøndelag 28875703 7621940 26239606 18969875 4096468 14300000
Oppland 65952113 26605144 32756244 15264873 23875966 15152124
Oslo 10256900 1774765 316358 0 139070 0
Østfold 16082967 17806148 17095148 14718181 24323796 15951084
Rogaland 28078888 27900722 20438215 28878871 29816780 11735215
Sogn og Fjordane 5988145 17821174 1402434 6627132 3200374 140121
Sør-Trøndelag 19420119 4007889 41604272 9516013 4752966 15986087
Telemark 6799300 9370998 5010503 54076862 4654523 3664962
Troms 8723232 106224 3500519 4986344 11848700 1850000
Vest-Agder 1886770 1036259 547712 115624 565157 192433
Vestfold 40619471 5112888 6535570 4885259 3987490 6881081
Total 366993093 255033190 216667054 314894551 188045118 115624879

 

BOLIG - ANTALL  BRANNER        
             
Fylke  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Akershus 2 3 5 13 15 9
Aust-Agder 3 8 14 6 3 3
Buskerud 10 8 8 10 12 2
Finnmark 3 2 0 4 1 3
Hedmark 2 9 4 7 19 10
Hordaland 8 4 4 8 8 2
Møre og Romsdal 5 11 7 6 14 9
Nordland 12 19 2 11 7 0
Nord-Trøndelag 23 12 10 12 14 6
Oppland 7 3 10 25 15 9
Oslo 0 0 0 0 1 2
Østfold 9 6 2 14 13 7
Rogaland 17 11 4 14 18 5
Sogn og Fjordane 6 3 2 7 10 2
Sør-Trøndelag 10 6 18 8 30 10
Telemark 11 6 5 13 7 8
Troms 2 2 2 1 4 2
Vest-Agder 3 3 2 5 8 6
Vestfold 2 5 1 3 2 5
Total 135 121 100 167 199 100

 

DRIFTSBYGNING - ANTALL  BRANNER        
             
Fylke  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Akershus 22 18 12 10 10 4
Aust-Agder 2 4 5 3 3 2
Buskerud 12 14 9 10 7 5
Finnmark 1 1 1 1 0 1
Hedmark 7 23 15 27 12 7
Hordaland 14 13 10 6 3 2
Møre og Romsdal 7 13 8 14 6 5
Nordland 10 26 6 16 6 2
Nord-Trøndelag 25 15 10 7 10 5
Oppland 16 22 22 20 12 5
Oslo 3 3 1 0 0 3
Østfold 24 22 27 7 17 1
Rogaland 23 22 15 19 22 11
Sogn og Fjordane 2 11 6 7 6 1
Sør-Trøndelag 9 8 12 9 8 1
Telemark 7 15 7 20 2 4
Troms 4 1 4 3 2 1
Vest-Agder 5 4 2 1 2 1
Vestfold 15 12 7 8 7 6
Total 208 247 179 188 137 67

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider