DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Rapporter og informasjonsmateriell

Publisert: 22.04.2008.  Oppdatert: 25.03.2019.

På denne siden har vi samlet diverse rapporter, foredrag og brosjyrer som Landbrukets brannvernkomité har vært involvert i.

Infoark om lysarmatur (2011)
» Last ned infoark om bruk av lysarmatur i driftsbygninger

Veileder om branntilsyn (2011)
» Last ned veileder om branntilsyn i driftsbygninger

Nye temaark fra LHMS (2010)
Landbrukets HMS-tjeneste har utarbeidet tre nye temaark i deres fagbank. Temaarkene kan du laste ned her:
» Temaark 1, Varme arbeider
» Temaark 2, Brannfarlig og trykksatt stoff
» Temaark 3, Fyringsanlegg

Brannalarminstruks på russisk/polsk/norsk (2010)
Som et hjelpemiddel til bønder som leier inn polsk/russisk arbeidskraft er det uarbeidet en brannalarmintruks på russisk, polsk og norsk.
» Last ned instruks på russisk/norsk i Word-format
» Last ned instruks på polsk/norsk i Word-format

Elsikkerhetsinstruks på polsk/norsk (2010)
Som et hjelpemiddel til bønder som leier inn polske arbeidere er det uarbeidet en elsikkerhetsintruks på polsk og norsk.
Last ned instruks i Word-format

Informasjonsskriv om nye krav til vifter i landbruksbygg (2010)
Vifter i driftsbygninger har vært en kilde til mange branner. En hovedårsak til dette er nå lokalisert til å være svakhet ved motorvernet. Standarden NEK 400 er derfor endret, slik at det nå stilles andre krav til motorvern i nye vifter.
Last ned informasjonsskriv i PDF-format

LBKs undersøkelse om brannalarmanlegg (2008)
Landbrukets brannvernkomite har undersøkt 373 branner og branntilløp som har blitt varslet av brannalarmanlegg.
Last ned resultatene i PDF-format

HMS-håndbok for landbruket (2007)
Gjensidige har laget en egen HMS-håndbok for bøndene. Her kan du lese om ulike faremomenter og hvilke løsninger som anbefales.
Last ned håndboken i PDF-format (3396 kB)

UGBD-rapporten (2004)
Undersøkelsesgruppen for branner i driftsbygninger der dyr er involvert, forkortet til UGBD, studerte 20 branner i tidsrommet 1999-2004. En av hovedkonklusjonene er at hovedgrunnen til at så mange dyr omkommer og de økonomiske skadene blir så store i hver enkelt brann, er mangel på brannseksjoneringer i driftsbygninger. 
Konklusjonene er samlet i en ny UGBD-rapport som kan lastes ned her (PDF, 1982 kB)

LBKs undersøkelse om brannalarmanlegg (2004)
Landbrukets brannvernkomite har undersøkt 183 branner og branntilløp som har blitt varslet av brannalarmanlegg.
Last ned resultatene i PDF-format

Evalueringsrapport etter Landbrukets brannvernår 2002
Antall branner i driftsbygninger med husdyr ble halvert i Landbrukets Brannvernår 2002 sammenliknet med 1998. Organisasjonene som deltok i Brannvernåret satset 16 millioner på økt brannsikkerhet i landbruket. Rapporten som er laget etter satsingsåret forteller at forsikringsutbetalingene etter landbruksbranner gikk ned med 30 prosent, eller 60,5 millioner kroner.
Last ned rapporten i PDF-format

Selvantennelse i høy og halm
Man regner med at cirka én av ti landbruksbranner skyldes selvantennelse. Landbrukets brannvernkomité har derfor satt i gang et forskningsprosjekt hos SINTEF Kjemi, for å finne ut hva som er årsaken til selvantennelse og hva man kan gjøre for å forebygge dette. Forskningsprosjektet er ikke ferdig, men under Landbrukets brannvernkonferanse 2002 i Trondheim, redegjorde prosjektleder Gudmunn Eidså (SINTEF Kjemi) for hva de hadde funnet så langt.
Les innlegget hans her

Brannsikring i landbruket
Denne brosjyren beskriver de vanligste brannårsakene på gården og gir enkle råd om brannsikring i landbruket. Den er laget for bonden selv og passer godt inn i KSL-systemet. Brosjyren på åtte sider er laget av Landbrukets brannvernkomité i anledning Landbrukets brannvernår 2002.
Last ned brosjyren i Acrobat PDF-format

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider