DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Brannsikre boliger for sesongarbeidere

Publisert: 04.07.2014.  Oppdatert: 16.07.2014.

Bær og grønnsaker høstes inn og hus males i det fine sommerværet. Sesongarbeidet er i full gang. Dessverre har det vist seg at mange sesongarbeidere bor brannfarlig. Feil som går igjen er dårlige rømningsveier, overbelastet elektrisk anlegg og mangelfullt brannforebyggende arbeid.

Mange undersøkelser fra tidligere år har vist at sesongarbeidere bor brannfarlig. De mest alvorlige feilene er manglende varsle- og slokkeutstyr, utslitt elektrisk anlegg og utilstrekkelige rømningsforhold.

Sesongarbeidere jobber i forskjellige bransjer. Landbrukets brannvernkomité ønsker å sette fokus på boforholdene til de som arbeider i landbruket.

Leder i Landbrukets brannvernkomité, Pål-Arne Oulie, peker først og fremst på ansvarsforholdene.

- Det er eier av boligen sitt ansvar å sørge for røykvarsler, slokkeutstyr, tilstrekkelige rømningsveier og et sikkert elektrisk anlegg. Leietaker er ansvarlig for å teste røykvarsleren og skifte batteri dersom det er nødvendig. Leietaker er også ansvarlig å se etter at slokkeutstyret er i orden. For håndslokkeapparater innebærer det å sjekke at trykkindikatoren står på grønt felt. Ellers skal leier bruke boligen innenfor de rammer som norsk lovverk setter, sier Oulie.

Undersøkelser som Landbrukets brannvernkomité har utført viser at elektrisiteten er hovedårsaken til branner i landbruket.

- Elektriske anlegg varer ikke evig. Det slites og krever derfor et systematisk vedlikehold. Det anbefales derfor å gjennomføre en kontroll av anlegget før boligen leies ut og utbedre feil og mangler, sier Oulie.

Oulie tilføyer at det i Norge er strenge regler for å utbedre og utvide elektriske anlegg.

- Utvidelse og reparasjon av elektriske anlegg skal kun utføres av fagfolk med gyldig sertifikat innenfor sitt fagfelt, sier Oulie.

Lenke direkte til praktisk råd finner du her: www.lbk.no/Praktiske-rad

Kontaktperson: Styreleder i Landbrukets brannvernkomité, Pål-Arne Oulie, tlf 482 40 607

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider