DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Brannstatistikk for norsk landbruk 2014

Publisert: 24.03.2015.  Oppdatert: 24.03.2015.

Antall branner i landbruket nådde sitt hittil høyeste nivå i 2014, men skadeutbetalingene gikk ned. Årsaken til dette er at landbruket unngikk ekstraordinært store branner i fjor.

Det brant for 410 millioner kroner i norsk landbruk i 2014, ned 134 millioner fra rekordåret 2013. Antallet branner har imidlertid økt fra 324 i 2013 til 370 i 214, som er høyeste antall branner som er registrert. Utviklingen gir ingen grunn til å redusere brannforebyggende innsats.

Gjennom Landbrukes brannvernkomité (LBK) samarbeider landbrukets organisasjoner med forsikringsbransjen og brann og bygningsmyndigheter, for bedret brannsikkerhet i landbruket.

I 2015 vil LBK-nettverket arbeide for økt bruk av El-kontroll næring med varmesøkende kamera i landbruksbygg, bidra til å bedre bondens eget ettersyn og vedlikehold for elektrisk anlegg og utstyr, samt etablere ny teknisk spesifikasjon for el-anlegg i landbruksbygg.

Bakgrunn for prioriteringene er undersøkelser utført av LBK som viser at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr står for 2 av 3 branntilløp i landbruksbygg. Det er også gjennomført undersøkelser med el-kontroll næring med varmesøkende kamera for å vurdere tilstanden av el-anlegg på gårdsbruk. Resultatet viste betydelige utfordringer knyttet til kvaliteten på el-anlegg. På 35 gårdsbruk som deltok i prosjektet, ble det avdekket 43 alvorlig brannfarlige el-feil. Manglende ettersyn og vedlikehold fra bonden var årsak til 26 % og produktfeil sto for ytterligere 14 %. Resterende 60 % av de alvorlige brannfarlige avvikene skyldtes feil på arbeid utført av elektriker.

I 2015 vil Landbrukets brannvernkomité fremme el-kontroll næring med varmesøkende kamera, som representerer en mer egnet el-kontroll for landbruksbygg enn kontrollformen som har blitt benyttet. Det er også lagt til rette for bedre egenkontroll av el-anlegg og el-utstyr for bonden, gjennom Kvalitetssystemet for landbruket (KSL). Nytt internkontrollverktøy er nå klart og vil bli tatt i bruk fortløpende av bøndene.

Forsøket med el-kontroll næring med varmesøkende kamera avdekte også mangelfull kunnskap i elektrobransjen om krevende miljø i et landbruksbygg, og spesielt husdyrrom. Feil i prosjektering og bygging får konsekvenser for levetid og driftssikkerhet for el-anleggene, og kan medføre brannfare.

Landbrukets brannvernkomité har derfor tatt initiativ til å lage en ny teknisk spesifikasjon for el-anlegg i landbruksbygg, slik at bonden sikres at tilbudsinnhenting for el-installasjon kan skje på et likt grunnlag og med en egnet kvalitet. Hensikten er å få bedret driftssikkerhet og reduserte vedlikeholdskostnader, samt økt brannsikkerhet på nye el-installasjoner i landbruksbygg.

Et stadig mer teknisk avansert landbruk stiller store krav både til ettersyn og vedlikehold fra bonden, men ikke minst til elektrikeren, som skal levere driftssikre el-installasjoner til et krevende miljø.

For Landbrukets brannvernkomité 

Pål-Arne Oulie
Styreleder
Tlf. 482 40 607

Frode Narud
Nestleder
Tlf. 913 81 306

Tabeller:
Tall pr. 31. desember 2014. Branner i landbruket med skader over kr 100 000.

BOLIG - FASTSATT ERSTATNING
Fylke  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Akershus 24276061 50837489 9818967 6954957 378566 1526136
Aust-Agder 6878352 2508496 4227849 979583 912696 15968222
Buskerud 21038772 9535132 12244258 11408067 4433615 25703836
Finnmark 305620 5296287 0 2804304 5073651 4469016
Hedmark 9454444 13731716 4314150 9459441 295812 11857264
Hordaland 11521973 3695782 16129733 7456246 14121747 6879244
Møre og Romsdal 8314422 20254835 18488788 3342602 4254356 12655482
Nord-Trøndelag 7436781 5472890 3826609 3917821 26227187 22284277
Nordland 12922770 17220550 13146875 5903888 20809707 10668680
Oppland 10861649 23885497 22457083 9416604 15143977 2529916
Oslo 0 0 0 0 0 41619
Østfold 10281807 5876563 7260170 1784510 10441546 1339566
Rogaland 4214643 8663532 6575031 3005621 17278119 8926341
Sogn og Fjordane 5974250 7299656 255543 5560925 5524111 4506096
Sør-Trøndelag 6867227 7027979 1551798 12179989 10320045 2512153
Telemark 15652499 5973592 1876518 9286642 15659676 1969244
Troms 686241 438283 2138473 0 249948 4332017
Vest-Agder 479188 8239532 3089418 5301411 6981128 683523
Vestfold 10294427 4051511 12222245 277523 8914237 3110583
Totalt 167461126 200009322 139623508 99040133 167020124 141963214

 

BOLIG - ANTALL BRANNER
Fylke  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Akershus 14 16 6 2 3 4
Aust-Agder 10 5 4 2 3 8
Buskerud 12 12 9 4 9 10
Finnmark 1 3 0 2 3 2
Hedmark 14 15 7 9 2 16
Hordaland 9 10 6 4 7 4
Møre og Romsdal 8 6 8 3 5 8
Nord-Trøndelag 12 15 5 8 12 21
Nordland 9 9 11 6 22 11
Oppland 17 26 20 6 7 6
Oslo 0 0 0 0 0 0
Østfold 12 12 7 2 9 5
Rogaland 4 10 7 6 17 12
Sogn og Fjordane 6 11 2 2 6 4
Sør-Trøndelag 10 6 6 5 9 8
Telemark 17 9 2 6 12 6
Troms 1 3 2 0 2 1
Vest-Agder 1 3 4 4 4 3
Vestfold 3 7 6 2 2 7
Totalt 160 178 112 73 134 136

 

DRIFTSBYGNING - FASTSATT ERSTATNING
Fylke  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Akershus 19257802 24550440 19146596 7988569 35109454 17458973
Aust-Agder 150000 818275 600584 2261376 6197029 4729635
Buskerud 2788719 9087449 49739425 6003968 29404422 10844754
Finnmark 0 3122374 169997 460515 110000 7897091
Hedmark 26004678 4205797 33802630 36618951 6568090 48523634
Hordaland 4665329 15707234 1715793 4330353 20242675 7391931
Møre og Romsdal 16755625 3357209 18410812 10941672 733426 18084033
Nord-Trøndelag 41191723 9418800 31284318 22577990 27162288 29744044
Nordland 45451240 1327036 3706838 10661825 49763017 15462843
Oppland 10863648 36836116 34002278 35426094 60251164 20840162
Oslo 0 0 229102 304841 10785186 144148
Østfold 14012764 23279161 26839114 18784580 17489125 22837403
Rogaland 12594446 41074858 10630237 19210063 29491166 30393424
Sogn og Fjordane 2866317 577383 3576180 5856525 5814005 17378502
Sør-Trøndelag 6772271 2282559 8059015 1560981 19984547 2278436
Telemark 60691153 6982504 602089 1436245 6333655 8411806
Troms 558758 11292061 5787711 3902293 9204094 359873
Vest-Agder 5413028 235331 12735886 9903292 1893189 958400
Vestfold 12973740 10769033 33660343 14134281 41601927 5013730
Totalt 283011241 204923620 294698948 212364414 378138459 268752821

 

DRIFTSBYGNING - ANTALL BRANNER
Fylke  2009 2010 2011 2012 2013 2014
Akershus 7 9 11 9 21 18
Aust-Agder 3 2 3 3 2 5
Buskerud 8 3 10 6 11 16
Finnmark 0 0 1 2 1 1
Hedmark 10 7 27 23 6 23
Hordaland 4 9 4 6 9 12
Møre og Romsdal 7 7 12 6 6 15
Nord-Trøndelag 16 9 15 13 10 28
Nordland 23 7 7 4 20 13
Oppland 8 16 29 12 15 16
Oslo 0 0 1 2 3 0
Østfold 16 16 18 11 24 20
Rogaland 15 18 8 15 21 23
Sogn og Fjordane 2 2 4 4 2 11
Sør-Trøndelag 6 3 13 2 9 9
Telemark 5 4 4 2 8 10
Troms 1 2 2 6 4 0
Vest-Agder 1 2 5 5 4 3
Vestfold 8 5 14 13 14 11
Totalt 140 121 188 144 190 235

Tilbake til Nyhetsoversikt

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider