DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

Kontrollørinformasjon - el-kontroll landbruk (Versjon 2.7 – 25.04.19)

Publisert: 03.06.2019.  Oppdatert: 03.06.2019.

Dette notatet beskriver krav til el-kontroll i landbruket, til sertifisering, kurs og kursholder, utstyrskrav og overgangsordninger. Hensikten er å redusere antall og omfang av el-relaterte landbruksbranner.

Landbrukets Brannvernkomité anbefalte fra 1.1.15 el-kontroll med sertifiserte el-kontrollører etter NEK 405-1 og NEK 405-3 «El-kontroll næring med termografering» for landbruksbygg, med sjekkliste for landbruksbygg. Det ble utviklet kurs og sertifisering for el-kontroll landbruk. Fra 1.1.17 omfattet anbefalingen om termografering også bolighus på gården.

1.1.18 kom «El-kontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen» som kontrollstandard for landbruksbygg i nytt «Tillegg B» for NEK 405-3. Det anbefales at el-kontrollører som skal jobbe i landbruksbygg er sertifisert for alle tre nivå og benytter termografiutstyr i henhold til LBK-anbefaling, samt benytter digitale verktøy for gjennomføring av el-kontroll og rapportering.

LBK-anbefalingene fungerer som grunnlag for forsikringsselskapenes krav til el-kontroll i landbruket.

Virkeområde

Kravet gjelder for alle husdyrbygg som har krav om brannalarm etter Mattilsynets holdforskrifter, veksthus med elektrisk vekstlys, gårdsbruk med varmlufts tørke og for bygninger med forsikringsverdier over 10 millioner kroner.

Bolighus skal inkluderes i denne el-kontrollen, med bruk av termografi. Andre bygninger, med en avstand på mer enn 8 meter fra ovenfor nevnte bygg, kan unnlates fra el-kontrollen.

Gårdsbruk utenfor minimumskrav kan kontrolleres etter NEK 405-2 «El-kontroll bolig».

Omfang

  • • Det er 210 000 landbrukseiendommer i Norge, med tilsammen 970 000 bygninger.
  • • Det er omlag 40 000 gårdsbruk med aktiv drift med jordbruk og/eller husdyr.
  • • Det regnes med at 25 000 gårdsbruk vil komme direkte inn under forsikringsbransjens krav til «el-kontroll landbruk» etter full innfasing.

 

Prosedyre

  • • Gjennomført el-kontroll skal innrapporteres digitalt til FGkontroll.
  • • Gjennomført innrapportering skal spesifiseres på faktura til oppdragsgiver.
  • • Manglende innrapportering er grunnlag for oppdragsgiver til å tilbakeholde betaling av faktura for kontrolloppdraget.
  • • Det er krav om årlig kalibrering av teknisk utstyr og dato oppgis i kontrollrapporten.

 

Sertifisering

Landbrukets Brannvernkomité anbefaler at el-kontrollører skal ha sertifikat i NEK 405-1 «Elektrotermografi», NEK 405-3 «El-kontroll næring» og Tillegg B «El-kontroll i driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen».

Det stilles krav til kurs for å kunne gå opp til sertifisering i regi av DNV GL eller NEMKO.

LBK-godkjente kursholdere er Elektroskolen AS og Andersen Elektrokompetanse, som har gjennomfører kurs gjennom Elma Instruments og Trainor.

For kontrollører som har deltatt på kurs i regi av Elektroskolen før 1.1.18, og bestått eksamen, kan ny resertifisering tas samtidig med utløp av sertifikat for NEK 405-3.

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider