DU ER HER
Tips en venn
 
 
 

El-kontroll landbruk - (Versjon 2.7 – 25.04.19)

Publisert: 03.06.2019.  Oppdatert: 03.06.2019.

Krav til kurs, kursholder og kursdeltaker

• Kursholder som ønsker å tilby dagskurs om el-kontroll i landbruket, skal tilpasse kurset innenfor rammen for kursinnhold som er utarbeidet av Landbrukets Brannvernkomité og tillegg «Landbruk» i NEK 405-3.
• Kursinnhold skal forelegges LBK for godkjenning før kurs gjennomføres.
• Det stilles som krav til kursholder at vedkommende er sertifisert etter NEK 405-1, termografering og NEK 405-3 el-kontroll næring, og har dokumentert kunnskap om elektriske installasjoner i landbruket og at vedkommende har erfaring med denne type kontroller og termografi på minst 10 gårdsbruk av middels til stor virksomhet.
• Kursholder bør bidra til faglig videreutvikling av el-kontroll i landbruket og synliggjøre et faglig innhold, ut over minstekravene til kursopplegget.
• Godkjenning av kurs og kursholder gjelder for to år av gangen, under forutsetning av at kurset oppdateres i forhold til myndighets- og bransjekrav, samt ny kunnskap.
• Godkjenning kan tilbakekalles av Landbrukets Brannvernkomité.
Kursdeltakere
• Forutsatte forkunnskaper for kursdeltakere er sertifisering etter NEK 405-1, termografering og NEK 405-3, el-kontroll næring.
• Innen resertifisering bør det deltas på samling i regi av Finans Norge/Landbrukets brannvernkomité for erfaringsutveksling og landbruksteknisk oppdatering.
Kurs
• Landbrukskurset skal ha en varighet på minimum 7 timer.
• Kursdeltakere skal kunne evaluere kurs og kursholder.
Eksamen for sertifisering
• Det skal gjennomføres en eksamen med 40 spørsmål.
• Det stilles som krav at minst 80 % av spørsmålene til prøven er besvart rett.
• Eksamen skal gjennomføres i regi av NEMKO eller Det Norske Veritas.
• Det vil være mulighet for å kunne ta eksamen på nytt dersom stryk, primært på et bibliotek Nemko eller DNV har samarbeid med, eventuelt annen løsning som de kan akseptere som godkjent eksamensarena.
• Kursdeltakere som har gjennomført dagskurs mottar kursbevis og kan gå opp til eksamen. Kursholder er ansvarlig for at dette utstedes. De som består eksamen i regi av Nemko eller DNV GL blir sertifisert og skal merkes i FG’s database.
• Eksamen er gyldig i 12 måneder for sertifisering.
• Ved stryk er det mulig å ta omprøve tre ganger. Så må det gå 12 mnd. før ny prøve.
• Resertifisering: Sertifikat i el-kontroll landbruk har en varighet på fem år.
• Det stilles krav til godkjent 7-timers kurs både før sertifisering og før resertifisering.

Tips en venn


Del på Facebook

Tips en venn

Din e-post:
Mottakers e-post:

Send tips »

TEKSTSTØRRELSE: AAA

Søk i våre sider