Oppføringer av Oda Holmelid Sandvik

Tiltak ga 90 % nedgang i husdyrbranner

El-relaterte branner har vært en hovedutfordring i landbruket. Etter fem år med satsing på el-kontroll med varmesøkende kamera, har 20 000 bønder utført dette tiltaket og antallet husdyrbranner har falt kraftig. Før satsingen startet i 2014 var det i gjennomsnitt 30 husdyrbranner i året de foregående 10 årene. I 2019 var det tre branner, der […]

Positiv utvikling for landbruksbranner

2018 ble et år med gode tall for husdyrbranner, og holder en positiv utvikling som nå har vart siden 2015. Norske bønder har selv bidratt til å snu den svært negative trenden, og nå skal samme oppskrift brukes for å ta grep om boligbranner, som fortsatt øker. Totalt ble det registrert 134 branner i driftsbygninger […]

Landbruksbranner historisk lavt i 2017

Erstatninger for landbruksbranner ble historisk lavt i 2017. Satsing på forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera og utbedring av brannfarlige el-feil, bidrar effektivt til å redusere antall branner i driftsbygninger. Kontrollformen vil nå bli utvidet til å omfatte bolighus på gårdsbruk. I 2017 ble 137 driftsbygninger skadet i brann. Dette er 30 % lavere enn gjennomsnittlig […]