El-kontroll med termografering

Landbrukets brannvernkomité anbefaler at landbruksbygg gjennomgår el-kontroll næring utført av en sertifisert tredjepartskontrollør.

Vi anbefaler at kontrollen blir gjort med varmesøkende kamera. Slik kontroll kan bestilles via ditt forsikringsselskap eller ved direkte kontakt til en sertifisert kontrollør.

Bakgrunnen for anbefalingen er undersøkelser utført av Landbrukets brannvernkomité (LBK) i 2010, med oppfølging i 2014, som viser at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr står for 2 av 3 branntilløp i landbruksbygg og et forsøksprosjekt som er gjennomført med el-kontroll næring med termografering.

Last ned
Les mer om termografering (PDF)