Tiltak ga 90 % nedgang i husdyrbranner

El-relaterte branner har vært en hovedutfordring i landbruket. Etter fem år med satsing på el-kontroll med varmesøkende kamera, har 20 000 bønder utført dette tiltaket og antallet husdyrbranner har falt kraftig. Før satsingen startet i 2014 var det i gjennomsnitt 30 husdyrbranner i året de foregående 10 årene. I 2019 var det tre branner, der til sammen fire husdyr mistet livet.

I 2019 var det 132 branner med skader over 100 000 kr., med samlet utbetaling på 140 millioner kroner. Dette er det laveste som er registrert av Landbrukets brannvernkomité. Etter flere år med negativ utvikling på boligbranner, ble boliger i landbruket også inkludert i el-kontroll med varmesøkende kamera fra slutten av 2017. For 2019 er viser det også en nedgang i boligbranner, til 179 branner og 263 millioner kroner.

Hovedtiltaket for å redusere antallet landbruksbranner har vært el-kontroll skreddersydd for landbruksbygg kombinert med varmesøkende kamera. Med denne kontrollformen avdekkes i snitt én alvorlig brannfarlige el-feil på annenhvert gårdsbruk. På fem år har over 20 000 bønder utført kontrollen.

Av andre viktige tiltak har det blitt satset på alarmsender, for varsling fra brannalarm til mobiltelefon, som 16 000 bønder har montert. For økt kunnskap rundt brannforebyggende arbeid har 5 700 bønder har til nå deltatt på kurs i «varme arbeider» i regi av Norsk Landbruksrådgiving siden 2016, der brannsikkerhet og slukkeøvelse er en del av kurset.

God innsats fra norske bønder har endret utviklingen av landbruksbranner, og spesielt fokus på brannsikkerhet i husdyrbygg har gitt gode resultater. Status for 2019 er en 90 % nedgang i husdyrbranner på fem år, og bøndene oppfordres til å fortsette det forbilledlige arbeidet.

For Landbrukets brannvernkomité

Pål-Arne Oulie, Norges Bondelag. Styreleder. Tlf. 482 40 607

Frode Narud, Gjensidige Forsikring. Nestleder. Tlf. 913 81 306

Kari-Anne Aanerud, Norsk Landbruksrådgivning. Sekretær. Tlf. 902 07 464

Gjennomførte brannverntiltak:

2010: Svakhet på motorvern for vifter ble avdekket.
Krav om manuell resett av motorvern eller temperaturføler koblet til brannalarm

2011: Krav til brannalarm innført for svin (som den siste av husdyrproduksjonene)

2014: Innført el-kontroll med varmesøkende kamera i driftsbygninger.
Om lag 20 000 bønder har gjennomført dette innen utgangen av 2019.

2015: Krav om alarmsender for brannalarm (varsling til mobiltelefon)
Om lag 16 000 bønder har nå montert varsel til mobiltelefon fra brannalarm.

2016: Krav om sertifikat i varme arbeider.
5700 personer har til nå gjennomført kurs med slukkeøvelse tilrettelagt for bønder, i regi av Norsk Landbruksrådgiving.

2017: Boliger på gårdsbruk inkluderes i el-kontroll med varmesøkende kamera.